<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

    Arbeidsglede kommer ikke av seg selv

    Gjesteblogger: Lucie Katrine Sunde-Eidem | 24.02.16 | Ledelse, Gjesteblogger, Medarbeiderundersøkelse

    Arbeidsglede og gode relasjoner er ikke bare viktig for trivsel og resultat. Positive relasjoner fremmer også kritisk og kreativ tenkning. Positive relasjoner innbyr til økt deltagelse, initiativ og fremme både motivasjon og god selvfølelse. Gode relasjoner skaper tilhørighet og gir reduksjon i fravær. Alt dette er med på å skape en kultur som gir bedre læringsprosesser, hvor initiativ til forbedring og utvikling er sentralt. Lucie Katrine...

    Les mer

    Populære innlegg