<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Slik bruker du resultatene fra medarbeiderundersøkelsen

  Jannik Krohn Falck | 31.05.17 | Medarbeiderundersøkelse

  En medarbeiderundersøkelse er et essensielt verktøy for å samle inn tilbakemeldinger på hvordan medarbeiderne opplever arbeidsplassen. Resultatene gjør det mulig å sette tydelige, strategiske mål på selskapsnivå, men er til liten hjelp dersom de ikke blir brukt.

  Les mer

  Slik får du en tilstandsrapport av bedriften din

  Jannik Krohn Falck | 10.05.17 | Sertifisering

  For å kartlegge kulturen innad i din bedrift, kan vi gjennomføre en tilstandsundersøkelse. Dette er en oversikt over hva du må gjøre, og hvordan vi utfører undersøkelsen.

  Les mer

  Tillitsbasert ledelse og HR

  Grete Schulstock Johansen | 10.05.17 | Organisasjonskultur, Tillitsbasert ledelse, HR

  Digitalisering, rask endringstakt, mer samhandling, økt hastighet og kompleksitet er blant drivkreftene. I tillegg gir den raske endringstakten et generasjonsmangfold vi aldri tidligere har sett tidligere. Med nye generasjoner på arbeidsmarkedet kommer nye forventninger og krav. Teknologien legger til rette for utstrakt samhandling og kommunikasjon på tvers av- og mellom organisasjoner. Åpenhet og transparens etterspørres, og verdier og...

  Les mer

  Hvordan ledere kan skape en god arbeidskultur

  Jannik Krohn Falck | 04.05.17 | Bedriftskultur

  Som leder har du stor påvirkningskraft på hva slags kultur arbeidsplassen utvikler. Måten du forholder deg til medarbeiderne på vil ikke bare påvirke trivselen, men også hvorvidt dere lykkes som bedrift.

  Les mer

  Power of sharing - Delingskultur i praksis

  Gjesteblogger: Anders Palerud | 04.05.17 | Innovasjon, Organisasjonskultur, Gjesteblogger

  Sopra Steria har den siste tiden vært i vinden for å ha vunnet priser som Kompetanseprisen, Norges beste Arbeidsplass og Oda-prisen. Medarbeiderne selv gir delingskulturen mye av æren for selskapets suksess. Men hvordan skaper du en slik kultur?

  Les mer

  What is the equation for success?

  Gjesteblogger: Rune Larsen | 04.05.17 | Innovasjon, Organisasjonskultur, Gjesteblogger

  Denne artikkelen ble først publisert i The Iterate Blog 25. november 2016. Artikkelen er skrevet av Rune Larsen, CEO i Iterate AS.

  Let´s go to work fun.

  After 9 months as CEO at Iterate I want to share some of my thoughts and actions on how we tackle globalization, Lean Startup movements, platform revolutions, millennials and everything else that predicts the 4th industrial revolution.

  The equation:

  Potential + (autonomy, clarity and...

  Les mer

  Populære innlegg