<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Ledelse i fremtiden: HR er løsningen

  Grete Johansen | 29.11.17 | Ledelse, Tillitsbasert ledelse, HR

  Når alt lar seg kopiere og transparens, åpenhet og deling er viktige premisser, er det ikke lenger teknologien og arbeidsprosessene som skiller. Vinnerne er de organisasjonene som ser menneskene som den viktigste verdien for å lykkes.

  Les mer

  Hvordan vil roboter påvirke arbeidsplassen?

  Jannik Krohn Falck | 23.11.17 | Innovasjon

  Robotene er på vei inn i arbeidslivet enten vi liker det eller ikke. Bør vi frykte dem? Og hvordan skal ledere møte digitaliseringen?

  Les mer

  Slik bygger du tillit i bedriften

  Grete Johansen | 14.11.17 | Tillitskultur, HR

  Mistenker du lav tillit i bedriften, eller higer du stadig etter å bli bedre? Slik går du frem for å bygge tillit – helt konkret.

  Les mer

  Hvordan leder en tillitsleder?

  Grete Johansen | 08.11.17 | Ledelse, Tillitsbasert ledelse

  Organisasjoner som lykkes med tillitsbasert ledelse oppnår betydelig bedre resultater. Disse tre punktene kjennetegner lederstilen.

  Les mer

  Populære innlegg