<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

    Norske medarbeidere opplever dårlig ledelse – er 1:1-ledelse svaret?

    Godt motiverte og engasjerte medarbeidere er et ønske og en drøm for de fleste arbeidsgivere.


    5 leveregler for å fremme innovasjon i organisasjonen

    Mange kan lære av hvordan Fana Sparebank jobber med å implementere strategi og endring i bedriften. Her er deres beste råd om hvordan du lykkes med å innovere i praksis.