<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

    Tillitsbasert ledelse - hva og hvorfor?

    Vi er i en tid som krever ny form for ledelse i organisasjoner. Hva betyr det, og hvilket perspektiv har vi?