<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

    Tillitsbasert ledelse lønner seg!

    ESG (Environmental, social, and govermantal) investeringer inneholder mange aspekter. Hvilke deler av "E", "S" og "G" lønner seg for aksjonærene?


    Hva ligger bak medarbeiderundersøkelsen?

    En god arbeidsplass er et sted hvor du har tillit til de du jobber for og med, er stolt av jobben dere gjør, og føler fellesskap med dine kollegaer.