<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Bjørn Hviding

  Posts by Bjørn Hviding for Blogs:

  Tre viktige lærdommer fra den krisen som kommer til å kjennetegne 2020

  Det er viktig å tenke på at denne krisen, selv om det har vært en meget stor krise, så er usikkerheten, kompleksiteten og sårbarheten som kjennetegner krisen det som vil karakterisere fremtiden...


  Hvordan kan krisen endre ledelse for alltid?

  Konturene av fremtidens organisasjoner blir tydeligere. «La aldri en god krise gå til spille», er det mange som sier nå i Coronakrisens midte. Nå må vi tenke nytt, vri på vante sannheter, se fremover...


  COVID-19 krisen gjør de beste bedriftene enda bedre!

  Hvem er vinnerne i krisen og hva skiller de gode og de dårlige lederne?