<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

    Gjesteblogger: Inger-Lise Myklestu

    Posts by Gjesteblogger: Inger-Lise Myklestu for Blogs:

    Hvordan du kan tilpasse jobben til dine sterke sider

    Jobbforming eller «jobcrafting» kan defineres som fysiske og kognitive endringer individer gjør i oppgaver eller relasjoner som har med jobben deres å gjøre (Wrzesniewski og Dutton, 2001).