<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Tron Kleivane

  Tron Kleivane er styreleder og partner i Great Place to Work Norge og spiller i tillegg en sentral rolle i utviklingen av den internasjonale organisasjonen. Han etablerte Great Place to Work i Norge for å gi gode ledere bedre innsikt og verktøy for å utøve effektivt lederskap i en kunnskapsøkonomi. I tillegg til å være aktiv rådgiver og mentor overfor egne kunder, arbeider Tron med innovasjon og fornyelse innen områdene lederskap, medarbeiderskap og bedriftskultur, både for den enkelte virksomhet og samfunnsmessig.
  Du finner meg her:

  Siste innlegg

  Hyppige eller årlige medarbeiderundersøkelser?

  Tron Kleivane | 26.04.19 | Medarbeiderundersøkelse

  Hvor ofte skal du holde medarbeiderundersøkelsen? Det er dilemmaet mange HR-sjefer står overfor. Sannheten er at du ikke må velge – du trenger nemlig begge to.

  Les mer

  Ledelse i offentlig sektor – Hvorfor kan ikke Norge, når Sverige kan?

  Tron Kleivane | 01.03.17 | Tillitskultur, Ledelse, Organisasjonskultur, Gjesteblogger, Tillitsbasert ledelse

  Denne artikkelen ble først publisert i Dagens Næringsliv 28.02.2017. Artikkelen er skrevet i samarbeid med Bård Olesen, Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet og Bård Kuvaas, Professor ved Handelshøyskolen BI.

  Sverige har nå offisielt forkastet NPM (New Public Management) med blant annet utstrakt bruk av mål- og resultatstyring, kontroll og rapportering. Politikere og byråkrater i vårt naboland har erkjent at mål- og resultatstyring som skulle...

  Les mer

  Tillit er nøkkelen til vellykket omstilling

  Tron Kleivane | 02.11.15 | Bedriftskultur, Tillitsbasert ledelse

  Alle tider er preget av endring, men i noen perioder er endringene større og kommer raskere. Vi lever i en slik periode. Vår tid preges av store endringer, på alle nivåer – og på mange områder samtidig: nedfasing av oljealderen, den nye digitale delingsøkonomien, klimautfordringene, strukturelle endringer i verdenshandelen, migrasjonsbølgen osv.

  Les mer

  Populære innlegg