<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Hvordan skape en kultur for nytenkning og innovasjon?

  Hvordan bringe mentaliteten "mangfold driver innovasjon" til organisasjonen din?


  God ledelse og god selvledelse er to sider av samme sak!

  Den tid er forbi hvor leder kan peke med hele hånden. Ledelse i dag handler om «å lede den ledelse som allerede finnes» (Anders Raastrup Kristensen, Det grænseløse arbejdsliv). Gi retning, sikre...


  9 High-Trust Leadership Behaviors Everyone Should Model

  Every employee should take these behaviors to heart whether or not they are people leaders.


  Mangfold i team er avgjørende for innovasjon

  Verden og omgivelser er i stadig endring, men én ting forblir konstant: Organisasjoner som utnytter forskjellene til sine ansatte er de som vil utmerke seg.


  Når kontoret blir en kulturbygger

  I etterkant av Covid og lange perioder med hjemmekontor har balansen mellom fleksibilitet og evnen til å få folk tilbake på kontoret vært på agendaen i mange ledergrupper. Hvordan skal vi gi de...


  Åpenhetsloven: Ansvar, muligheter og verdi av vår sertifisering

  Fra 1. juli 2023 vil omtrent 9000 norske selskaper være forpliktet til å rapportere i samsvar med den nye åpenhetsloven. Loven krever at disse selskapene rapporterer om deres arbeid med å forsvare...


  Forsterk Employer Branding gjennom ChatGPT

  I dagens stadig mer konkurransedrevne arbeidsmarked, er Employer Branding blitt en avgjørende faktor for å tiltrekke seg og beholde talentfulle arbeidstakere. Employer Branding refererer til...


  Hvordan utnytte ChatGPT i HR prosesser?

  Kunstig intelligens vil i økende grad bli en del av prosesser og rutiner i mange organisasjoner og vi tror at bruk av smart teknologi også vil kunne bidra til å dekke behov i HR. Som en avansert...


  Hvordan ivareta ansatte som opplever alvorlig sykdom?

  Mange HR avdelinger kommer dessverre opp i situasjoner hvor en ansatt opplever alvorlig sykdom som for eksempel kreft, enten selv eller i nære relasjoner. Slike situasjoner kan være utfordrende å...


  4 av 10 arbeidstakere får ikke bidra til innovasjon og forbedringer

  Kultur for innovasjon og praksiser for å lykkes med innovasjon i hverdagen er avgjørende for å lykkes fremover. Det er stor utfordring for Norge at så mange ikke bidrar i verdiskapingen.


  For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg. Les mer i vår personvernerklæring.
  (Du kan når som helst melde deg av.)