<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  4 av 10 norske arbeidstakere vurderer å bytte jobb

  27.04.22

  Instapost-1

  Kultur på arbeidsplassen avgjørende for å beholde medarbeiderne

  Det siste året har Great Place to Work Institute analysert over fem hundre virksomheter, og gjort nasjonale representative studier av norsk arbeidsliv. Den mest omfattende datainnsamling og analyse gjort av norske arbeidsplasser det siste året er underlaget for den 19. årlige kåringen av Norges 50 Beste Arbeidsplasser.

  Tillitsnivået holder seg høyt i norsk arbeidsliv. 90% av alle medarbeiderne hos de beste arbeidsplassene opplever å bli gitt tillit og ansvar. For norsk arbeidsliv er tilsvarende andel 79%.

  De siste to årene har utfordret ledelse og medarbeidere i alle organisasjoner. Fra stor usikkerhet og lite mobilitet i arbeidsmarkedet har arbeidsledigheten sunket til laveste nivåer på lenge og mange medarbeidere flytter på seg. Det er vanskelig å tiltrekke og beholde medarbeidere.

  Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet viser at hele 37% av norske arbeidstagere ikke har et langsiktig perspektiv der de jobber i dag. Dette har økt betydelig siden før Covid, da andelen var 33% (2018). I et krevende marked for å tiltrekke og beholde ansatte er de beste arbeidsplassene betydelig bedre posisjonert. Der har kun 19% et kortsiktig perspektiv.

  En viktig faktor som påvirker ønsket om å skifte jobb er utviklingsmuligheter. Gapet er stort mellom de beste arbeidsplassene og hvordan det ser ut i norsk arbeidsliv. Ansattes opplevelse av gode utviklingsmuligheter er sterk hos Norges Beste Arbeidsplasser (83%). I norsk arbeidsliv generelt er det en negativ utvikling og kun 61% av norske arbeidstakere opplever gode utviklingsmuligheter i den virksomheten de arbeider for,

  Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work.

  Great Place to Work måler tilstanden i norsk arbeidsliv gjennom representative undersøkelser for hele landet på tvers av bransjer og sektorer (Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet). Dette grunnlaget viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften og hva som skal til for å være blant de beste. På denne basis kårer Great Place to Work Institute, Norges Beste Arbeidsplasser. Kåringen er basert både på en absolutt vurdering i forhold til nivået på alle norske virksomheter og på en relativ vurdering i forhold til alle som kartlegges.

  Registrer interesse for vår årlige rapport

  Virksomhetene som vant i årets kåring - Norges 50 Beste Arbeidsplasser 2022:

  Kategori 500+ ansatte

  Sopra Steria

  Kategori 200-499 ansatte

  mnemonic

  Kategori 50-199 ansatte

  FotoWare

  Kategori 20-49 ansatte

  bspoke

  Vi gratulerer alle Norges Beste Arbeidsplasser og alle deres medarbeidere. Vi har alle blitt satt på prøve de siste årene. De beste har brukt Covid perioden godt, utnyttet muligheter og står enda bedre rustet for fremtiden. I en tid som det vi står i nå, er det spesielt hyggelig å løfte frem alle suksesshistoriene og de gode forbildene.

  Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work.

  Les mer om sertifisering som en god arbeidsplass.

  Lav innovasjonskultur i Norge – men stort potensial

  Årets studie viser at kun 1 av 5 ansatte i Norge opplever gode muligheter til å forbedre måten man jobber på. Kun 21% av norske arbeidstakere opplever at de har mange reelle innovasjonsmuligheter. For Norges beste arbeidsplasser er andelen dobbelt så høy (42%).

  For å møte alle de utfordringer som ligger foran oss er innovasjon avgjørende. Dette er på de fleste topplederes agenda, men funnene viser at de fleste norske virksomheter har en stor utfordring foran seg. Dette gir et enormt effektivitetstap og mange tapte muligheter for hver enkelt bedrift og for Norge.

  Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work.

  Norges 50 Beste Arbeidsplasser 2022

  Kategori 500+ ansatte

  1. Sopra Steria
  2. Norgeshus
  3. Olivia
  4. Specsavers
  5. Reitan Retail

  Kategori 200-499 ansatte

  1. mnemonic
  2. HELP
  3. Thermo Fisher Scientific
  4. Berggård Amundsen & Co
  5. DHL Express
  6. Mapei
  7. Loyalty
  8. Ice
  9. Bavaria
  10. Akershusgruppen

  Kategori 50-199 ansatte


  1. FotoWare
  2. Dfind Consulting
  3. Geodata
  4. Precis Digital
  5. Amnesty International
  6. Axactor
  7. Trygg Trafikk
  8. Profitbase & PBC
  9. Fana Sparebank
  10. Brekke og Strand Akustikk
  11. Fixel Holding
  12. Selvaag Bolig
  13. Hedin Performance Cars
  14. Eiendomsmegler 1 Innlandet
  15. Talkmore
  16. Element Logic
  17. BoligPartner
  18. Kreftforeningen
  19. Bakke
  20. Lindab

  Kategori 20-49 ansatte

  1. bspoke
  2. Transcendent Group
  3. AbbVie
  4. Eiendomsmegler 1 Telemark
  5. Headit
  6. A/STAB
  7. Aplia
  8. Stryker
  9. Fana Sparebank Eiendom
  10. Selvaag Eiendom
  11. NextCall
  12. Neptune Software
  13. Future Technology
  14. Norsk Elbilforening
  15. Lendo

  Om Norges Beste Arbeidsplasser

  Årlig publiserer Great Place to Work Institute - Norges Beste Arbeidsplasser. Great Place to Work Insitute undersøker medarbeidernes opplevelser av arbeidsplassen på tvers av organisasjonen, uavhengig av hvem de er eller hva de gjør. Analysen er grundig. Alle medarbeidere besvarer 60 spørsmål som dekker sentrale forhold på arbeidsplassen. Verdens mest anvendte organisasjonsundersøkelse.

  For å bli vurdert må bedrifter ha minst 20 ansatte. Alle norske virksomheter med 20 eller flere ansatte kan bli vurdert. Det kreves at undersøkelsen har nok respondenter for å oppnå et 95% konfidensnivå med under 5% feilmargin. Kåringen er ikke kun basert på en relativ vurdering i forhold til andre, men også på en absolutt vurdering i forhold til alle norske virksomheter. Dette sikres gjennom representative nasjonale undersøkelser, Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet. Great Place to Work kårer så de beste virksomhetene innenfor fire kategorier; flere enn 500 medarbeidere, 200 - 499 medarbeidere, 50 - 199 medarbeidere og 20-49 medarbeidere. Siden 1998 har Great Place to Work undersøkelsen blitt gjennomført internasjonalt. Årlig analyseres data fra over 11 millioner medarbeidere, i over 10.000 virksomheter på fem kontinenter.

  Les mer om hvordan måle kultur og ledelse.

  Jannik Krohn Falck

  Skrevet av Jannik Krohn Falck

  Jannik etablerte Great Place to Work i 2003 og er i dag administrerende direktør og partner i selskapet. Han jobber aktivt med analyse, rådgivning og lederutvikling, og har tilegnet seg bred bransjeinnsikt etter mer enn 15 års erfaring. Jannik er utdannet siviløkonom, og har også bakgrunn i studier i innovasjon og entreprenørskap ved Boston University.

  Populære innlegg