<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Jannike Hjelle

  Posts by Jannike Hjelle for Blogs:

  Hvordan skape en kultur for nytenkning og innovasjon?

  Hvordan bringe mentaliteten "mangfold driver innovasjon" til organisasjonen din?


  Mangfold i team er avgjørende for innovasjon

  Verden og omgivelser er i stadig endring, men én ting forblir konstant: Organisasjoner som utnytter forskjellene til sine ansatte er de som vil utmerke seg.


  Når kontoret blir en kulturbygger

  I etterkant av Covid og lange perioder med hjemmekontor har balansen mellom fleksibilitet og evnen til å få folk tilbake på kontoret vært på agendaen i mange ledergrupper. Hvordan skal vi gi de...


  Hvordan ivareta ansatte som opplever alvorlig sykdom?

  Mange HR avdelinger kommer dessverre opp i situasjoner hvor en ansatt opplever alvorlig sykdom som for eksempel kreft, enten selv eller i nære relasjoner. Slike situasjoner kan være utfordrende å...


  ExploCrowds unike kultur gir rom for innovasjon

  Fotograf: Anne Lise Norheim ExploCrowd er et norsk selskap som kombinerer lagarbeid, innovasjon og kreativitet for å akselerere leting, produksjon og CO2-lagring på den norske kontinentalsokkelen. De...


  Hvordan lede gjennom krisetid?

  Vi lever i en verden som er mer og mer uforutsigbar. En verden preget av endringer og store skift. Både av hendelser som er synlige, slik som Covid-19 og Ukraina-krigen, men også hendelser som kommer...


  Å være attraktiv for jobbyttere

  Rekrutteringsmarkedet har hardnet til og kampen om kompetanse er tøffere enn på lenge. Employer branding har vært et velkjent begrep i mange år, men kanskje aldri vært mer relevant enn nå. Men hva...


  Hva kjennetegner en attraktiv arbeidsgiver?

  Vi har vært gjennom en periode hvor mulighetsrom og omstendigheter har endret seg dramatisk. Organisasjoner og enkeltmennesker har blitt tvunget til å tenke nytt; verdikjeder og vareflyt har endret...


  Møller Mobility Group om tillit og ledelse

  Møller Mobility Group rullet i fjor ut ny strategi mot 2025, og sentralt i denne står kravet om å skape vekst både innenfor og utenfor dagens verdikjede. Med en bilbransje i kontinuerlig endring...


  4 grunner til å sertifisere arbeidsplassen

  De siste 2 årene har vært preget av Covid-19. Hvordan har pandemien påvirket organisasjoners evne til omstilling? Og hvordan har gode arbeidsplasser evnet å ta vare på sine ansatte i en krevende tid?


  For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg. Les mer i vår personvernerklæring.
  (Du kan når som helst melde deg av.)