<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Dette er prisen du betaler ved å ansette feil

  16.09.19

  dette er prisen du betaler ved å ansette feil.png

  To av tre ledere innrømmer å ha gjort feilansettelser. Dette er uheldig for bedriften, og kostnaden er høy.

  Denne artikkelen ble først publisert 08.02.17, og oppdatert 16.09.19.

  Én av tre ledere estimerer kostnaden ved en feilansettelsen til 500 000 kroner, ifølge Proffice sin arbeidsmarkedsanalyse. Mange påstår at dette er et beskjedent anslag, og at de reelle tallene kan være langt høyere.

  I den samme undersøkelsen opplyser ni av ti bedrifter at de har gjort feilansettelser.
  - Mange ser på seg selv som gode menneskekjennere som er flinke til å vurdere mennesker, men de mangler kompetanse og gjør samme feil gang på gang, uttalte førsteamanuensis ved BI, Ole Iversen, til HR Norge.

  Det er flere årsaker til at bedrifter ansetter feil personer. Dersom ansettelsesprosessen er forhastet, bedriften gjør feilprioriteringer eller slurver med referansesjekken, øker sjansen for feilansettelse betraktelig.

  Dette koster feilansettelsen deg

  Det er dyrt å ansette feil person. Ikke bare har det kostet tid og penger å ansette personen, en feilansettelse kan også føre til tap av inntekter så vel som oppsigelseskostnader.

  La oss ta en nærmere titt på kostnadene som kan påløpe som følger av en feilansettelse:

  Rekruttering, lønn, andre ytelser, pensjon og sosiale kostnader

  Prislappen på en feilansettelse omfavner mer enn bare rekrutteringskostnadene. Den utbetalte lønnen, andre ytelser, pensjon og sosiale kostnader må også inkluderes i beregningen. Disse kostnadene vil naturlig nok variere fra gang til gang.

  Tapte inntekter eller forretningsmuligheter

  Dersom bedriften ansetter en uegnet person, vil dette kunne få konsekvenser for bedriften. Dette kan være alt fra tap av kunder, svekket kundestøtte eller neglisjerte oppgaver. I verste fall kan en medarbeider i feil stilling føre til tap av inntekter eller forretningsmuligheter for bedriften.

  Etterlønn og sluttvederlag

  Et sluttvederlag, eller en såkalt sluttpakke, er et vanlig virkemiddel for å løse tvister dersom det er påstand om usaklig oppsigelse. Sluttvederlaget er en økonomisk kompensasjon som benyttes for å oppnå en frivillig avslutning av arbeidsforholdet. Den aktuelle medarbeideren frasier seg da retten til å gå til sak mot bedriften.

  Eventuelle advokatutgifterprisen på feilansettelse.jpg

  Det er høy terskel for å miste jobben, og dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere mangelfulle arbeidsprestasjoner hos en ansatt, stiller de svakt under forhandlinger eller i en eventuell rettssak.

  Hvis en bedrift skal si opp noen, må medarbeideren ha levert langt under forventningene. Dersom oppsigelsen er usaklig, og den aktuelle medarbeideren ikke blir tilbudt eller går med på et eventuelt sluttvederlag, vil eventuelle advokatutgifter og erstatning ved tap i rettssak påløpe i tillegg.  

  Opplever bedriften din voksesmerter? Last ned rapporten om vekst og voksesmerter!

  Langsiktige problemer

  Feilansettelser koster mye i kroner og øre, men kan også føre til mer langsiktige utfordringer når det gjelder kundeforhold, bedriftskultur og bedriftens kjernevirksomhet.

  Kunder kan bli forvirret

  Dersom medarbeideren har kontakt eller ansvar for kunder kan det skape forvirring dersom denne personen brått fratrer fra stillingen. Forvirringen kan også oppstå dersom medarbeideren ikke utfører denne delen av jobben tilfredsstillende.
   

  Bedriftskulturen kan bli svekket

  Dersom en medarbeider får sparken, og resten av arbeidsplassen ikke forstår hvorfor, kan det skape bekymring og frustrasjon blant medarbeidere. Spesielt er det problematisk dersom bakgrunnen for oppsigelsen ikke faller i god jord blant medarbeiderne.

  Andre medarbeidere kan bli distrahert

  Feilansettelsen kan ta andre medarbeideres fokus bort fra bedriftens kjernevirksomhet. Feil person i feil stilling kan skape mye frustrasjon blant medarbeidere som er avhengige av at denne jobben blir gjort skikkelig. Dette kan føre til forsinkelser, mer arbeid på andre medarbeidere og bekymring for leveransen.

  New Call-to-action

  Jannik Krohn Falck

  Skrevet av Jannik Krohn Falck

  Jannik etablerte Great Place to Work i 2003 og er i dag administrerende direktør og partner i selskapet. Han jobber aktivt med analyse, rådgivning og lederutvikling, og har tilegnet seg bred bransjeinnsikt etter mer enn 15 års erfaring. Jannik er utdannet siviløkonom, og har også bakgrunn i studier i innovasjon og entreprenørskap ved Boston University.

  Populære innlegg