Employer branding - mer enn bare rekruttering

  16.05.16

  iStock-522695417.jpg
  Employer branding har fått økt oppmerksomhet de siste årene, og blir av mange sett på som et viktig ledd i virksomheters langsiktige rekruttering. Vi mener faget er vel så viktig – om ikke viktigere – i lys av de ansatte man allerede har.

   

  Det er dyrt å være lite attraktiv

  Å være en attraktiv arbeidsgiver er naturligvis viktig for å få søkere, men det er også svært viktig for å beholde og engasjere de du allerede har – uten å måtte betale alt for mye for innsatsen. En studie av Arve Kvalsvik i Evidente har vist at DNB kan tilby 4,2 % lavere lønn på sine traineestillinger, og likevel få de samme søkerne som Nordea – den neste mest attraktive arbeidsgiveren. Dersom vi antar at denne forskjellen gjelder for samtlige stillinger i Nordea utgjør det en ekstrakostnad på 143 000 000 kroner per år. Det er med andre ord dyrt å ikke være den mest attraktive i markedet.


  Det er dyrt å miste ansatte

  Et sterkt employer brand bidrar også til å redusere turnover blant egne ansatte. Forskjellen mellom snittet i en bransje og de beste kan være så mye som 50 %, noe som utgjør store beløp. Human Capital Institute har regnet ut av det koster 1,5 årslønn å miste en "high performer". Da er det rimelig å anta at en gjennomsnittlig medarbeider koster én årslønn å erstatte. For en IT-bedrift med 500 ansatte med en snittlønn på 650 000 kroner vil man ved å redusere turnover fra snittet på 16,2 % til 8 % (som er den internasjonale normen for de beste arbeidsgiverne innen IT ifølge Great Place to Work) spare 26,6 millioner kroner årlig.Det er med andre ord penger å hente på å bygge et godt employer brand på riktig måte.


  Viktig med en grunnmur

  For å høste av sitt employer brand er det viktig at det er rotet på et sterkt fundament. Virksomheten må være preget av tillit, fellesskap og stolthet. Det må være en solid strukturkapital som gir de ansatte rom til å oppleve mening, mestring og autonomi. Å kartlegge hvilket potensial en virksomhet har for å utvikle et sterkt employer brand starter med andre ord internt. Én av tilbyderne av slike verktøy er Great Place to Work. Uten denne grunnmuren på plass risikerer du å bygge et luftslott snarere enn et sterkt og troverdig brand.


  Ansatte er nøkkelen til å utvikle et employer brand

  Når en virksomhet skal finne frem til egenskaper employer brandet skal bygges på, er det vesentlig å lete internt. Det er en grunn til at dine medarbeidere velger å jobbe for nettopp deg, det handler bare om å finne frem til den. Ved å begynne internt er det store sjanser for at medarbeiderne kjenner employer brandet igjen i arbeidshverdagen – de evner å leve opp til det. Dermed er løftet som gis troverdig, hvilket er et krav for enhver merkevare. Å begynne internt er langt å foretrekke fremfor å begynne å lete eksternt ved å se på hva ulike målgrupper verdsetter hos en arbeidsgiver rent generelt. Dersom du begynner å lete i slike kilder er det fort gjort å ende opp med egenskaper som mange andre virksomheter kommuniserer.


  Egne ansatte er din viktigste målgruppe

  Egne ansatte er med andre ord din viktigste målgruppe for arbeidet med employer branding. Ikke bare gir arbeidet etter alt å dømme den høyeste avkastningen, men i tillegg er dine ansatte nøkkelen til både å sjekke om du har et godt utgangspunkt for å utvikle ditt employer brand, men også kilden til å finne frem til hva dette brandet kan bygges på.


  Hans Petter Stub
  Daglig leder i Magneta

  Populære innlegg