<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Hva koster en Great Place To Work-sertifisering for organisasjonen?

  04.04.19

  GPTW sertifisering 2019

  En sertifisering fra Great Place To Work er ikke en «quick fix» for arbeidsmiljøet. Vår erfaring er at organisasjoner med et langsiktig perspektiv, kommer lengst i arbeidet med å bli en bedre arbeidsplass.

  En Great Place To Work-sertifisering er et bevis på at medarbeiderne opplever organisasjonen som et godt sted å arbeide. Siden alle arbeidsplasser er ulike, er det store variasjoner i hvor mye tid og ressurser som kreves. En organisasjon som Reitangruppen investerer naturligvis mye for å skape en bedre arbeidsplass på tvers av virksomheten, mens en mindre organisasjon som Link Mobility vil bruke færre ressurser. Den største investeringen er uansett internt i egen virksomhet, og avhenger av ambisjonsnivået og organisasjonens nåværende situasjon.

  Følgende faktorer vil altså påvirke kostnadsbildet:

  • Organisasjonens situasjon
  • Ambisjonsnivå og målsetninger
  • Organisasjonens størrelse og kompleksitet
  • Intern kompetanse og ressurser
  • Behov for ekstern rådgiving og støtte


  Selve analysen tar noen få måneder, men…

  Det å gjennomføre undersøkelsen og analysene for sertifiseringen er ikke tidkrevende. Organisasjonene vi jobber med får målinger, analyser og resultater, samt vite om de har bestått sertifiseringen i løpet av bare to måneder.

  Dersom organisasjonen oppfyller sertifiseringskravene, kan dette benyttes internt og eksternt for å videreutvikle kultur og tiltrekke talenter. Resultatene og analysen herfra legger grunnlag for videre arbeid med å forbedre arbeidsplassen.

  Underkjennes organisasjonen, må det mer arbeid til for å bestå sertifiseringskravene. Her støtter våre analyser og erfarne rådgivere etter ønske og behov slik at dere kan nå målene.

  Organisasjonens målsetninger og ambisjoner er altså helt avgjørende for hvor mye tid og investering dere vil legge inn i dette arbeidet. Vi vil uansett oppfordre til å ha et langsiktig perspektiv på satsingen. Å motta en sertifisering er en prestasjon, men for å bli best må det jobbes metodisk over tid.

  Gjengangerne på listen over Norges beste arbeidsplasser, som Sopra Steria, BDO, Symetri Collaboration og Iterate, har jobbet med vår støtte i fem til ti år. Først etter noen år har arbeidet gitt avkastning. Den er til gjengjeld betydelig.


  Send en forespørsel, så hjelper vi deg!

  Hvis du ønsker et mer nøyaktig estimat på hva sertifiseringen vil kreve av deg, både i form av tid og kostnader, er det lettest om du tar kontakt med oss. Da kan vi gi et tilpasset løsningsforslag basert på behovene du og medarbeiderne dine har.

  New Call-to-action

  Jannik Krohn Falck

  Skrevet av Jannik Krohn Falck

  Jannik etablerte Great Place to Work i 2003 og er i dag administrerende direktør og partner i selskapet. Han jobber aktivt med analyse, rådgivning og lederutvikling, og har tilegnet seg bred bransjeinnsikt etter mer enn 15 års erfaring. Jannik er utdannet siviløkonom, og har også bakgrunn i studier i innovasjon og entreprenørskap ved Boston University.

  Populære innlegg