<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Kulturbygging i FINN.no

  11.10.16

  Finn.no.jpg

  Å få til en god kultur i praksis krever selvsagt noen regler – men også noen klare verdier, en visjon og en porsjon godt humør. Kultur i selskaper dannes uansett og uavhengig av hva en måtte finne på. Man kan la den vokse organisk, vilt og hemningsløst av seg selv og se hva som skjer. Eller så kan man forsøke å ta litt kontroll og heller systematisk prøve å dyrke frem noe man liker og som gjør det gøy å komme seg på jobb. I FINN.no jobber vi bevisst med dette.

  Alle selskaper har sine regler og policys, men hvordan man utøver disse er ofte ulikt. Og det er i utøvelsen at mye av en bedriftskultur dannes. I praksis er det ledere som utøver forståelsen av slike regler. Da må en sørge for å rekruttere ledere som kan etterleve det man mener er bærekraftig for selskapet og som bidrar til ønsket måloppnåelse.


  Konstant endring

  For FINN er en leder med god kulturforståelse en som viser stor tillit til sine medarbeidere og som er raus, fleksibel og samarbeidsvillig. Vi er ikke helt A4 og miljøet er heller ikke typisk corporate. Likefullt er vi opptatt av presisjon og pasjon i det vi gjør, slik at vi sammen kan gjøre FINN litt bedre dag for dag.

  Kultur er ikke statisk. Når verden endrer seg må selskapets kultur også kunne tilpasse seg. I FINN jobber vi med å venne oss til å være i konstant endring. Hver eneste dag og hver eneste uke jobber vi for å bli en smartere, tryggere og morsommere markedsplass for brukerne og kundene. Kulturen må tilpasse seg ytre endringer. Endringene i FINN har vært mange siden oppstarten.


  Visjon og verdier i bunn

  Det eneste som har ligget fast hele veien er vår visjon og våre verdier. Dette er bærebjelkene i alt vi gjør når vi ansetter, når vi velger hvilke lederplattformer som skal benyttes, når vi gjennomfører medarbeidermålinger og når vi arrangerer events. Visjonen i FINN – «Sammen skaper vi verdens beste markedsplass» - gir oss faktisk en retning. En slik visjon kan fort få et floskelaktig preg over seg, men vi forsøker likevel å leve etter denne enkle setningen for å unngå å navigere feil slik at det går utover merkevaren og organisasjonen. Visjonen legger et grunnlag for egenskaper vi ser etter når vi rekrutterer nye medarbeidere. Vi ser etter folk med gode samarbeidsevner, enten det er snakk om rekruttering av ledere eller medarbeidere på andre nivåer. Vi bruker mye tid på å ansette de riktige menneskene. Derfor outsourcer vi ikke slike prosesser til eksterne. Bare vi vet hvem som passer best inn hos oss.


  Verdier – hva kan de hjelpe oss med?

  Spør hvem som helst i FINN og de vil kunne ramse opp våre fire verdier: SULT, PRESISJON, TAKHØYDE og HUMØR.

  Verdiene våre er en bærebjelke på alle nivåer i selskapet og er også rammen for alt kulturarbeid i FINN. I FINN må vi ha fart og SULT. Vi er konkurranseutsatt fra eksempelvis Facebook og Google. Skal du ha fart må du ha medarbeidere som tar ansvar og beslutninger - og gir jernet på den ekstra mila. Da kan vi ikke samtidig ha ledere i selskapet som driver med micromanagement. Vi ønsker at folk i FINN skal bidra til eksperimentering, tørre å feile og å lære i dialog med brukere og kunder. Da kan du ikke som leder alltid kontrollere og lete etter feil for deretter å straffe og sanksjonere.

  I FINN må du ha TAKHØYDE. Du må tåle at både du og teamet av og til går på trynet. Det er helt greit å feile så lenge vi lærer av feilene. Vi må våge å tørre, og det må være et reelt miljø for prøving og feiling. Det er krevende å våge, det går mot menneskets frykt for å feile, derfor er det viktig med ledere som har tillit til sine medarbeidere. Trygge medarbeidere presterer mer og bedre. Tillit motiverer.

  For å navigere i riktig retning og for å kunne nå våre mål i tide må vi ha PRESISJON. For en leder betyr det at det er viktig å sette klare og utfordrende mål for den enkelte og for avdelingen/teamet, som er i samsvar med FINNs overordnede mål.

  Å kunne le litt på jobb hver dag er viktig. Derfor er HUMØR en viktig verdi for FINN. Gir jeg folk energi, eller tapper jeg de? Bidrar jeg til at kollegaene mine har det gøy på jobb, eller er jeg en liten vampyr? Vi bruker alvorlig mye tid av våre liv på jobb så her er alle ansatte ansvarlig for å bidra til et best mulig miljø rundt oss.


  Vår lederplattform

  Etterhvert som FINN har vokst har behovet for å definere hva god ledelse er blitt større. Derfor har vi utviklet vår egen lederplattform. Lederplattformen er ikke bare en veileder men også et krav til hvordan ledelse utøves i FINN. Lederplattformen bygger på de fire verdiene våre, men har i tillegg to elementer til: Tydelig og ivaretagende. At en leder er tydelig hos oss betyr at vedkommende setter mål, er data- og innsiktsdrevet og gir tydelige tilbakemeldinger. Ivaretagelse fra en leder i FINN betyr å kunne se, anerkjenne og involvere medarbeidere. Det innebærer også å kunne utvikle medarbeiderne og det å kunne akseptere at feil kan begås. I tillegg til våre verdier, visjoner og vår lederplattform er også engasjement og fellesskap noe som bidrar til den prestasjonskulturen vi har. I FINN prioriterer vi å være sammen.

  Vi tar gjerne en øl sammen, drar på turer sammen, går på ski sammen – rett og slett det å bli kjent og ha det gøy sammen.


  New Call-to-action

  Gjesteblogger: Monica Hammer

  Skrevet av Gjesteblogger: Monica Hammer

  HR-direktør i FINN.no

  Populære innlegg