<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Norges Beste Arbeidsplasser publiseres 19. mars

  14.12.14

  Hvert år måler Great Place to Work® over 6000 virksomheter og samler tilbakemeldinger fra over 12 millioner medarbeidere verden over. Dette danner grunnlaget for de årlige rangeringer av de beste arbeidsplassene i hvert av de nesten 50 landene vi har kontor. I år publiserer vi Norges Beste Arbeidsplasser 2015 den 19. mars 2015.

  Kåringen i 2014


  I 2014 ble tilbakemeldingene fra over 25.000 medarbeidere fordelt på 169 virksomheter i Norge lagt til grunn for kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2014. I mars 2014 kunne vi med stolthet anerkjenne at flere av de kjente og kjære virksomhetene fortsatt holder fokus på bygge en god arbeidsplass, samtidig som vi fikk gleden av å presentere flere nye navn som har lykkes med sitt langsiktige og målrettede arbeid med å skape fremragende arbeidsplasser.


  Hvilke trender vil vi se inn i 2015?


  – De siste årene har vi sett starten av det vi mener er et perspektivskifte både nasjonalt og internasjonalt. Stadig flere norske ledere innser at det er medarbeiderne som er virksomhetens største konkurransefortrinn. De prioriterer også deretter; stadig flere virksomheter bruker tid og ressurser på lytte til medarbeiderne og fokuserer utviklingen der det er størst effekt, forteller partner Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.


  – Samtidig har vi sett en endring i mellomlederrollen. Mellomledere fortalte i økende grad at de ikke fikk den innsikten de ønsket i beslutningene som ble tatt. Dette gir negativt utslag for deres syn på arbeidsplassen. Normalt stiger positivitet til egen arbeidsplass i takt med ledernivå, men i 2014 så vi mellomledernes positivitet synke ned til nivået for ansatte uten lederansvar. Mellomledere er de viktigste til å sette strategier ut i livet; det er helt avgjørende for bedriften at de skaper gode relasjoner både oppover og nedover i organisasjonen. Uten en midtbane som fungerer – positive mellomledere som opplever toppledelsen som god – blir det nesten umulig å løfte en hel organisasjon med seg, fortsetter Jannik.

  I mars 2014 oppfordret Jannik norske toppledere om at de bør bli flinkere til å dele og kommunisere retning og strategi med mellomlederne. – Fortell jevnlig om hvor bedriften skal, og hvordan den skal komme dit.


  HER FINNER DU HELE LISTEN OVER NORGES 30 BESTE ARBEIDSPLASSER I 2014

   


  Topp 10 store selskaper (over 250 medarbeidere)

  1. Webstep
  2. Microsoft
  3. Steria
  4. Cisco
  5. Reitangruppen
  6. Finn.no
  7. Bouvet
  8. Nordic Choice Hotels
  9. Hewlett-Packard
  10. BDO


  Topp 10 mellomstore selskaper (50 – 249 medarbeidere)

  1. AbbVie
  2. EiendomsMegler 1 Midt-Norge
  3. Umoe Consulting
  4. mnemonic
  5. Metier
  6. Geodata
  7. Tomra
  8. Relekta
  9. Vitari
  10. Affecto

  Topp ti små selskaper (20 – 49 medarbeidere)

  1. Novanet
  2. Appex
  3. SOCO Norge AS
  4. Iterate
  5. EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus
  6. Mundipharma
  7. Teleplan Consulting
  8. Compendia
  9. Imperial Tobacco (årets klatrer)
  10. EiendomsMelger 1 Ringerike Hadeland

  Årets klatrer er Imperial Tobacco. Det vil si at det er dette selskapet som har hatt størst fremgang på medarbeiderundersøkelsen fra i fjor.

   

  New Call-to-action

  Populære innlegg