<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Tillit er ferskvare

  07.05.15

  Tillit-er-ferskvare

  Hva er fordelene ved å være en fremragende arbeidsplass, og hva er sammenhengen mellom jobbtilfredshet og bedriftens verdiskaping?

  7. mai inviterte Great Place to Work til temamøte der Norges beste arbeidsplasser SOCO, Pfizer og Webstep delte hva de gjør og hvordan de systematisk jobber for å komme dit de er i dag. De tre vinnerne har til felles at de alle har vært blant Norges beste arbeidsplasser tidligere. Det er tre organisasjoner med en kultur preget av en tydelig retning, god hverdagsledelse og medarbeiderskap, basert på tillit, stolthet og felleskap.

  Great Place to Work vet at alle typer organisasjoner kan bli en fremragende arbeidsplass, uavhengig av bransje, størrelse og geografi. Felles for de som lykkes er at de har skapt en kutlur preget av tillit, stolthet og felleskap. Årets vinnere er ulike, og har alle jobbet på hver sin måte for å oppnå målet om å bli Norges beste arbeidsplass. Se smakebiter fra møtet i videoen under:

  Led smartere med Great Place to Work

  De beste arbeidsplassene har høyere avkastning, lavere sykefravær og bedre lønnsomhet en

  Sentrale nøkkeldrivere for virksomhetene som jobber med Great Place to Work handler om å bli sett og anerkjent av sin leder. Det handler om å bli involvert som medarbeider for å kunne føle eierskap til bedriften. Jo høyere eierskap - jo mer indre motivasjon - jo bedre resultater.n den gjennomsnittelige bedrift.

  • Forskning har gang på gang vist at indre motiverte medarbeidere presterer bedre og opplever mindre stress og sykefravær. Frihet i jobben øker arbeidsengasjementet.
  • En indre motivert medarbeider blir motivert av selve jobben, har stor ansvarsfølelse og bidrar uoppfordret til å nå organisasjonens mål.
  • Kvaliteten i det medarbeiderne leverer er høyere på grunn av involvering, forpliktelse og engasjement som skyldes høy grad av medbestemmelse og egenkontroll.
  • Medarbeidere jobber smartere fordi de blir oppfordret til å utvikle og bruke sine ferdigheter og sin kompetanse.

   

  Professor Bård Kuvaas (2013)

   

  New Call-to-action

  Jannik Krohn Falck

  Skrevet av Jannik Krohn Falck

  Jannik etablerte Great Place to Work i 2003 og er i dag administrerende direktør og partner i selskapet. Han jobber aktivt med analyse, rådgivning og lederutvikling, og har tilegnet seg bred bransjeinnsikt etter mer enn 15 års erfaring. Jannik er utdannet siviløkonom, og har også bakgrunn i studier i innovasjon og entreprenørskap ved Boston University.

  Populære innlegg