<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  CEOs should talk less and listen more

  Dedicare is the largest healthcare staffing service in the Nordics, and operates on nearly every continent. When Great Place To Work ranked their Norway office the Best Medium-sized Workplace in the...


  World’s Best Workplaces Make Strong Case for Building Trust with Workers

  The basic elements of a positive employee experience don’t change depending on where in the world you live.


  Skjønnhet kommer innenifra

  En attraktiv arbeidsplass er, sagt veldig enkelt, en arbeidsplass folk har lyst til å jobbe for og gjerne over lengre tid. Nasjonal tillitsindex, en måling vi har gjort blant arbeidstakere i Norge,...


  Spesialistrollen skaper konkurransefortrinn hos Inspirit365

  Inspirit365 er et spesialistselskap som leder kunder gjennom krevende digitaliseringsreiser ved bruk av Microsoft-teknologi. I år er de å se ikke bare på listen over Norges Beste Arbeidsplasser, men...


  Åpenhetsloven - bruk innsikt dere allerede har

  Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2023, har satt en ny standard for ansvarlig virksomhetspraksis i Norge. Loven krever nå at selskaper rapporterer om deres innsats for å forsvare...


  Listen twice as often as you speak

  For the third year in a row, DHL Express tops the list as Europe’s Best Multinational Workplace. With 16 of their European offices ranking on the national Great Place To Work lists, DHL Express...


  Åpenhetsloven: Ansvar, muligheter og verdi av vår sertifisering

  Fra 1. juli 2023 vil omtrent 9000 norske selskaper være forpliktet til å rapportere i samsvar med den nye åpenhetsloven. Loven krever at disse selskapene rapporterer om deres arbeid med å forsvare...


  Hva koster en Great Place To Work-sertifisering for organisasjonen?

  En sertifisering fra Great Place To Work er ikke en «quick fix» for arbeidsmiljøet. Vår erfaring er at organisasjoner med et langsiktig perspektiv, kommer lengst i arbeidet med å bli en bedre...


  Fleks ønsker å utfordre de etablerte “sannhetene” i arbeidslivet

  Siden oppstarten i 2019 har Fleks jobbet for å redefinere arbeidslivet og skape en ny type drømmearbeidsplass. En ny måling fra Great Place To Work viser at bedriften er på god vei til å lykkes i...


  Hva kjennetegner en attraktiv arbeidsgiver?

  Vi har vært gjennom en periode hvor mulighetsrom og omstendigheter har endret seg dramatisk. Organisasjoner og enkeltmennesker har blitt tvunget til å tenke nytt; verdikjeder og vareflyt har endret...


  For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg. Les mer i vår personvernerklæring.
  (Du kan når som helst melde deg av.)